Вести

Премрежја во Центарот за култура

Во Националната установа центар за култура , особено во театарот се случуваат претстави кои задираат во областа на работењето или функционирањето на институцијата.

Огромен дел од колетивот е незадоволен од тоа што постојниот раководител направил систематизација која не е усвоена од Управниот одбор, а некои лица со несоодветно образование добиле работни позиции кои ниту ги заслужиле, ниту пак имаат било какви квалификации за такви активности. За овие состојби е информиран новиот министер за култура, кој и онака има обврска да го реши проблемот со раководителот поради завршен мандат.

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter