Вести

10 зони за рекреативен спорт

Десет активни зони за спортување во Општина Штип преку коишто ќе бидат мотивирани повеќе младите да спортуваат, возрасните да рекреираат, а децата да се забавуваат.

Справите ќе бидат достапни за граѓаните 24 часа и ќе бидат поставени во неколку урбани заедници во градот:

- Населба Леваци, до спортското игралиште;

- Населба Широк Дол, во склоп на постојните спортски игралишта;

- Ново Село;

- Стар Караорман;

- Населба Дузлак, во рамки на постојните спортски игралишта;

- Населба Сењак 3;

- Паркот до полицијата;

- Населба Баби, во паркот до ООУ „Славејко Арсов“;

- Населба Осми Ноември, на почетокот од населбата, покрај река Брегалница;

- Три Чешми.

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter