Вести

Прскање против досадни мушички и уште подосадни комарци

Општина Штип преку овластена фирма, на територијата на општината Штип ќе спроведе тереистичка дезинсекција со цел уништување на комарците.

Запрашувањето ќе се врши во периодот од 02 до 07 часот наутро, со апаратура за УЛВ ладно запрашување.Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени зелените површини во општина Штип, подрачјата по течението на реките Брегалница и Отиња, застојни води и подрачја околу каналиниот систем на трериторијата на општината, урбаните населби и локалитети.Воедно, се известуваат пчеларите навремено да ги преземат потребните мерки за заштита на пчелите.

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter