Вести

Недоречени градби

Секоја генерација зад себе остава по некоја недоречена градба, оваа нашава ќе остави по бааги недоречени градби. Највеличенствената недоречена градба е трговскиот центар.

И покрај паднатите решенија за градба и внатре и однадвор на поранешниот градоначалник, божемните сопственици градат и изнајмуваат простор.Запрепастувачки е сознанието дека во диваградба, која државата ја титулира како таква, некој да присвојува туѓ имот, да го издава, а притоа да нема ниту еден документ, на пример дозвола за градба, потребни согласности, паркинзи, решенија за технички прием и слично.Но тоа го има само кај нас, за вакви работи на пример во Швајцарија злоупотребувачите ги носат со лудачка кошула во соодветна институција

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter