Вести

9 златни медалји од Медитеранските игри

ВО  КНИГАТА „ПАТОТ ДО ЅВЕЗДИТЕ“ ПОСВЕТЕНА НА БОРЕЊЕТО КОЛЕГАТА КИРИЛ МАНЕВ ПИШУВА И ЗА МЕДИТЕРАНСКИТЕ ИГРИ И ЗА УЧЕСТВОТО НА МАКЕДОНСКИТЕ БОРАЧИ НА ОВИЕ ИГРИ.

СО ЗЛАТНИОТ МЕДАЛ НА МОГАМЕДГАЏИ НУРОВ СЕ ЗГОЛЕМИ БРОЈОТ НА ЗЛАТНИТЕ МЕДАЛИ ШТО ГИ ОСВОИЛЕ МАКЕДОНСКИТЕ БОРАЧИ НА МИ. СЕГА ТОЈ БРОЈ ИЗНЕСУВА 9. НАЈМНОИГУ ЗЛАТНИ МЕДАЛИ ОСВОИл ШАБАН ТРСТЕНА - 3 .ШАБАН СЕЈДИЈУ 2, КИРО РИСТОВ, РИСТО ДАРЛЕВ,, КОЦЕ ЕФРЕМОВ И МОГАМЕДГАЏИ НУРОВ.
НАЈМНОГУ НАСТАПИ НА МИ ИМА ШАБАН СЕЈДИЈУ -4, ПО ТРИ НАСТАПИ - ШАБАН ТРСТЕНА И РИСТО ДАРЛЕВ, ПО ДВАПАТИ НА МИ УЧЕСТВУВАЛЕ ЗОРАН ШОРОВ, КИРО РИСТОВ, ДОБРЕ МАРИНКОВ,, ЧЕДО НИКОЛОВСКИ, ДУШКО ЖИВКОВСКИ, МИРЧЕ ДИМЧЕВСКИ, АЦО ЈОРДАНОВ И ДЕЈАН МИТРОВ
МАКЕДОНСКИТЕ БОРАЧИ НАЈМНОГУ ГИ „САКААТ“ СРЕБРЕНИТЕ МЕДАЛИ НА МИ- ДОСЕГА ОСВОИЛЕ 12 СРЕБРЕНИ МЕДАЛИ. САМО ЗОРАН ШОРОВ Е НОСИТЕЛ НА ДВЕ СРЕБРЕНИ МЕДАЛИ, А ПО ЕДНА БОРЧЕ ДИМОВСКИ, РИСТО ДАРЛЕВ, САФЕР САЛИОВСКИ, ДОБРЕ МАРИНКОВ, ТЕФИК ДЕМИРИ, АБАЗ ЕМИНИ,КИРО РИСТОВ, АДНАН ЕЛЕЗИ, МИРКО ДИМЧЕВСКИ И ДЕЈАН БОГДАНОВ.
НА БРОНЗЕНИТЕ МЕДАЛИ БОРАЧИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА СЕ РАДУВАЛЕ 11 ПАТИ, СО МЕДАЛОТ НА ДЕЈАН МИТРОВ НА ОВИЕ МИ. САМО АЦО ЈОРДАНОВ И ДЕЈАН МИТРОВ СЕ НОСИТЕЛИ НА ДВЕ БРОНЗЕНИ МЕДАЛИ. ПО ЕДЕН МЕДАЛ ОСВОИЛЕ РИСТО ДАРЛЕВ,МИРЧЕ ДИМЧЕВСКИ, ДОБРЕ МАРИНКОВ, ШАИП БАЈРАМИ, ШАБАН СЕЈДИЈУ, ЈАСИН РЕЏЕЛАРИ, И БОБАН ДАНОВ.
ДОСЕГА НА МИ, СО ОВИЕ ВО ТАРАГОНА ВО ШПАНИЈА, ОД МАКЕДОНИЈА , УЧЕСТВУВАЛЕ ВКУПНО 55 БОРАЧИ. ВКУПНО ТИЕ ОСВОИЛЕ 32 МЕДАЛИ. НАЈМНОГУ МЕДАЛИ МАКЕДОНСКИТЕ БОРАЧИ ОСВОИЛЕ НА МИ ВО СПЛИТ 1979 ГОДИНА--6. С

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter