Вести

Делчево казнува,Штип молчел и ќе молчи

Во Делчево поднесени пријавипротив загадувачи на реката Брегалница.Во Штип такво ниту се случило, ниту се случува , а најверојатно нема да сеслучи,иако загадување и загадувачи имало и ќе има.

Во Штип пријави против загадувачи нема од причина што и тие што треба дасегрижат зазаконитостакога станува збор за водите, ги однесе водата.За Брегалница се сеќираат како  за ланскиот снег.Да не беше така нема да се носат развојни планови, кои се покритија за дивоградби со кои се загадува водата и уништува водата во  реката Брегалница.

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter