Вести

Програма за активни Роми

Советот на Европа ја спроведува Програмата ROMACTED „Промовирање на добро управување и зајакнување на Ромите на локално ниво“.

Програмата е финансирана од Европската Унија (DG NEAR) и Советот на Европа и се имплементира во блиска соработка со 12 општини, ромски заедници вклучувајќи го и Министерството за Труд и Социјална Политика (МТСП).Општина Штип е потписник на Меморандумот за Разбирање заедно со МТСП и Советот на Европа.денеска беше  формирана на општинската работна група.. Целта беше формирање на Општинската Работна Група и запознавање со нивната улога и функција, која е составена од определени раководители на сектори/одделенија и вработени во општинската администрација и ќе има презентација на програмата и  4 чекори на методологијата како и временската рамка на програмата РОМАКТЕД

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter