Вести

Обуки за просветарите

Денеска Универзитетот Гоце Делчев започна со обуката на над 600 лица од образовните инснтитуции од Македонија директори, стручни работници, воспитувачи, негуватели.

Обуката ја организира Факултетот за образовни науки при УГД заедно со Издавачката куќа „Просветно дело“, а во соработка со Катедрата за педагогија при Филозофскиот факултет на УКИМ, Скопје и Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“, при УКИМ, Скопје.Предавачи се проф. д-р Лена Дамовска, проф. д-р Кирил Барбареев, проф. д-р Флорина Шеху, проф. д-р Снежана Мирасчиева, проф. д-р Снежана Јованова Митковска и проф. д-р Маја Рауник Кирков.

.

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter