Вести

ЕУ и земјоделието

Се одржа трибината „Придобивски и предизвици од ЕУ ориентирано земјоделство“.

Трибина организирана од страна на граѓанската иницијатива „Зачекори напред“ и ЗЗП „Агропродукт“ Штип.На трибината проектниот менаџер на Рурална Коалиција, Елизабета Ристеска – Мрческа, како и експерт/советник од областа на земјоделската пракса, им ја доближија на граѓаните Европската Унија и Заедничката Земјоделска Политика, како основна политика на уредување на секторот земјоделство и рурален развој, а за којашто за периодот 2021-2027 година се издвојуваат 375 милијарди евра или 40% од вкупниот буџет на ЕУ, а ќе има пренесување искуства и од страна на самите земјоделци коишто имале можност да користат фондови и средства од ЕУ.

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter