Вести

Расправа за рудниот “Боров Дол“

Општината Штип во соработка со Министерствата за транспорт и врски и животна средина, со рудникот Бучим, денеска организираше јавна презентација и јавна расправа за три документа кои се нужни рудникот Бучим да добие дозвола за екплоатација на локација кај селото Боров Дол.

Според располжливата документација рудникот бучим треба да добие дозвола за вршење на експолатација  на земјишта од кое на годишно ниво ќе се добијат 40.000.000 бакарна руда.Влијанието врз животната средина според Николајчо Николов, е присутно , но тоа нема да предизвика серизни нарушувања на животната средина, бидејќи рудата ќе се вади и во бесконечна затворена лента ќе се транспортира до рудникот бучим на понатамошна обработка. Постоја ќе се врши водно запрашување со цел легнување на прават на местото на ископот, загадени води нема да се испуштаат во реката Лакавица.Штип како општина со отворањето на новиот рудник за бакар, ќе добие извесна количина на средства во буџетот, но и можности за вработувања.

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter